Naprawdę posiadasz słuch muzyczny.(Sentence Note)

muzyczny (adj) musical, pertaining to music. (adv) muzycznie = musically

  • słuch mi.noun = hearing