Napotkaliśmy wiele trudności.

  • napotkać ‑am asz pf, impf napotykać na+A = to meet, encounter, bump into, run into, run up against