Najwidoczniej Tom bardzo lubi Mary. (Sentence Note)

  • najwidoczniej (superlative adv) = most evidently, clearly
  • widocznie ((base) adv) = apparently