Najpierw zagrzmiało, a potem zaczęło padać.

zagrzmieć ‑grzmi pf (us 3p) = to thunder