Nagły hałas zaskoczył staruszka. (Sentence Note)

zaskoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf zaskakiwać ‑kuję ‑jesz = 1] to startle, surprise. 2] to start up (of an engine) 3] to click into position