Nadeszły takie czasy, kiedy możemy podróżować w przestrzeni kosmicznej.

  • nadejść ‑jdę ‑dziesz nadszedł nadeszła pf, impf nadchodzić ‑dzę ‑dzisz = to approach, arrive, draw near (on foot)