Nadal mamy ponad połowę drogi na szczyt góry. Naprawdę już jesteś wykończony?(Sentence Note)

  • wykończony (adj) done in, exhausted, finished off
  • wykończyć -czę -czysz (pf), (impf) wykańczać = to finish, finish off