Na własną odpowiedzialność będę działał według tego planu.(Sentence Note)

  • działać (-am -asz) (impf) = operate, work, function.
  • na +Accusative = to have an effect on …
  • Na własną odpowiedzialność = phrase = on (one’s) own responsibility, under (one’s) own initiative, at (one’s) own risk