Na śniadanie zeszła o ósmej. (Sentence Note)

  • zejść ‑jdę ‑dziesz zszedł zeszła pf, impf schodzić ‑dzę ‑dzisz schodź 1] = descend, walk down. 2] +na+Acc (of conversation) = converge on, devolve upon.
  • & się = to come together, gather, converge