Na próżno próbowali przekupić świadka.(Sentence Note)

  • próżny (adj) = empty, vain. (av) próżno.
  • na próżno = phrase = in vain
  • próżność (f noun) = 1] vanity, conceit 2] futility
  • próżnować ‑nuję ‑jesz (impf) = to be idle
1 Like