Na próżno próbowałem wytłumaczyć powód. (Sentence Note)

  • próżno (adv predicate +infin) = there is no point
  • próżny (adj) empty, vain. (adv) próżno. na próżno = in vain
  • próżność (f noun) = vanity, conceit, futility
  • próżnować ‑nuję ‑jesz (impf) = to be idle
1 Like