Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. (Sentence Note)

niebiosa (plural form of niebo, Genitive niebios) = the heavens, heaven

English Translation

Get down!

Hit the ground!