Na cześć pana Jonesa urządzono pożegnalne przyjęcie. (Sentence Note)

  • urządzić -dzę -dzisz (pf), (impf) urządzać = to arrange, set up. + się = to set oneself up