Myślę, że właśnie tak bym postąpił.(Sentence Note)

postąpić -pię -pisz (pf), (impf) postępować (postępuję -jesz) = to act, behave, take action. (impf) = to go forward, progress