Myślę, że Tom i tylko Tom może to zrobić. Jednak niektórzy twierdzą, że Maria też może.(Sentence Note)

  • twierdzić (-dzę -dzisz) (impf), (pf) stwierdzić = to state, say, assert
  • twierdzący (adj) = affirmative. (adv) twierdząco = affirmatively
  • twierdzenie (noun) = an assertion, statement, theorem
  • twierdza (f noun) = fortress, stronghold
1 Like