Myślę, że to że mieszkamy razem, wpłynęło na twoje nawyki.

  • nawyk mi.noun = a habit
  • że to że = that because