Myślę, że nie zasłużyłem na swoją karę. (Sentence Note)

Note: zasłużyć (-żę -żysz) (pf), (impf) zasługiwać (-guję -gujesz) na+Accusative = deserve, merit