Myślę, że nadszedł czas, bym włączył się do walki. (Sentence Note)

  • włączyć ‑czę ‑czysz pf, impf włączać 1] include, incorporate. 2] turn on (appliance).
  • & się = to be included