Myślę ,że nadszedł czas aby przyznać, że nigdy mi na Tobie nie zależało. (Sentence Note)

  • zależeć -ży (usually 3p) od + Gentive = depend on.
  • to zależy = that depends.
  • Also use Dative + na + Locative = to express something/someone one cares about (or doesn’t care about) e.g. ‘Zależy mi na tym’ = I care about that.