Myślę, że koniecznie powinnaś go zobaczyć. (Sentence Note)

  • koniecznie av = necessarily, definitely, absolutely (it is an important necessity)