Myślę o wyjeździe do Bostonu.(Sentence Note)

  • wyjazd (mi noun) (Locative singular = wyjeździe) = a departure, a drive out of town, an excursion