Myślałem, że to będzie prosta robota, ale pracujemy przez cały dzień i końca nie widać. (Sentence Note)

  • widać (infinitive only) = it can be seen, it would seem, it is clear, it is evident