Myślałem, że rozpoznaję Toma.(Sentence Note)

rozpoznać -am -asz (pf), (impf) rozpoznawać -znaję -jesz = to recognize, make out, diagnose