Myślałem, że powiedziałem ci, żebyś się trzymał z tyłu.

trzymać się w tyłu = phrase = literally, to stay put in the back = to stay at the back, to stand in the background, to hang back, to keep your head down