Myślałem, że nie chcesz się do nas odzywać. (Sentence Note)

odezwać się (‑zwę ‑zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, respond, speak up