Muzyka łączy. (Sentence Note)

Note: łączyć (-czę -czysz) (impf), (pf) połączyć or złączyć = to join, link, fuse, unite, combine, amalgamate. ~ się be united, joined

1 Like