Muszę zaczerpnąć trochę powietrza. (Sentence Note)

  • zaczerpnąć ‑nę ‑niesz pf, impf zaczerpywać ‑puję ‑jesz +G draw (water/breath), gather (information).