Muszę się podporządkować jego poleceniu.

polecenie n = recommendation. errand //// podporządkować ‑kuję ‑jesz pf = subordinate. /// & się +Dat = subordinate o.s. to, conform to