Muszę się do jutra uporać z tym zadaniem.(Sentence Note)

uporać się (-am -asz) (pf) z + Instrumental = to struggle successfully with, to cope with, to deal with, to tackle