Muszę przesunąć zegarek o dwie minuty naprzód.(Sentence Note)

przesunąć (-nę -niesz) (pf), (impf) przesuwać (transitive) = 1] move something. 2] glide by.
~ się = move over