Muszę położyć się do łóżka. (Sentence Note)

  • kłaść kładę kładziesz kładł impf, pf położyć ‑żę ‑żysz ‑łóż lay, place, set.
  • & się = lie down
  • położyć się do łóżka = lit. to lie oneself down to bed = to go to bed