Muszę odpocząć.(Sentence Note)

  • odpocząć (-pocznę -niesz) (pf), (impf) odpoczywać = to relax