Muszę komuś przywalić.

  • przywalić ‑lę ‑lisz pf, impf przywalać = 1] to press down, crush. 2] hit, slug