Muszę jutro złożyć wizytę u lekarza. (Sentence Note)

złożyć wizytę = phrase = to pay a visit

1 Like

Dziękuję bardzo!!!:grin::grin: