Muszę coś sprawdzić. (Sentence Note)

  • sprawdzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf sprawdzać = to check.
  • & się = to become confirmed, to be checked out
  • sprawdzony aj = tested, proven, tried, dependable
1 Like