Musisz wysiąść na następnej stacji. (Sentence Noun)

Note: wysiąść (wysiądę wysiądziesz wysiadł wysiedli) (pf), (impf) wysiadać z+Gen = to get off, out of (vehicle). Blow (of a fuse)