Musisz stosować się do reguł. (Sentence Note)

  • stosować ‑suję ‑jesz impf, pf zastosować = apply, put to use.
  • się do+G = adapt to, comply with
  • zastosować ‑suję ‑jesz pf, impf zastosowywać ‑wuję ‑jesz = to apply.
  • & się do+G conform to