Musisz otworzyć konto bankowe, żeby otrzymać zapłatę. (Sentence Note)

  • zapłata f.noun = pay, wages