Musisz na jakiś czas odstawić sport. (Sentence Note)

  • odstawić ‑wię ‑wisz pf, impf odstawiać = to drop or leave off, set aside, refrain from.
  • & od piersi = to wean