Musimy zawieźć Toma do szpitala.(Sentence Note)

NOTES: zawieźć (-wiozę -wieziesz -wiózł -wiozła -wieźli) (pf), (impf) zawozić (-wożę -wozisz -woź) = transport to