Musimy za wszelką cenę zbadać przyczyny.(Sentence Note)

  • przyczyna (f noun) (przyczynie) = a reason