Musimy wynająć pomieszczenie na nasze przyjęcie. (Sentence Note)

Note: pomieszczenie (noun) = room, space

  • pomieścić (-mieszczę -ścisz) (pf), (impf) pomieszczać = to hold, contain
English Translation

We need to rent a room for our party.

My wife says a better translation is ‘venue’ in English