Musimy wezwać pomoc. (Sentence Note)

  • wezwać (wezwę wezwiesz) (pf), (impf) wzywać = to call, to summon