Musimy myśleć o społeczności.

  • społeczność f.noun = community, local society