Musimy cię zawieźć do szpitala. (Sentence Note)

NOTE: zawieźć (-wiozę -wieziesz -wiózł -wiozła -wieźli) (perfective), (imperfective) zawozić (-wożę -wozisz -woź) = transport to