Musieliśmy dopłacić dziesięć tysięcy jenów.

dopłacić ‑cę ‑cisz pf, impf dopłacać = to pay in addition, to pay up