Musicie tylko ufać sobie wzajemnie.(Sentence Note)

  • wzajemny = (adj) = mutual, reciprocal. (adv) = wzajemnie = mutually, reciprocally