Musiałem zebrać się na odwagę, by spróbować tego dziwnego jedzenia.(Sentence Note)

  • Musiałem (-am) zebrać się na odwagę … = phrase = I had to gather the courage/strength/nerve … (in order to do something I didn’t want to).