Musiał spłacić swoje własne długi.

  • spłacić ‑cę ‑cisz pf, impf spłacać = repay, pay off, discharge (a debt)
  • nie spłacić czegoś = to default on something