Musi mieć koło czterdziestki.

czterdziestka f reif num = the number forty